CO JE MÝM ÚKOLEM? - 250 kč (11 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký vztah je mi předurčen? Jaké zaměstnání je mi předurčeno? Jaká finanční situace je mi předurčena? Jaké poslání je mi předurčeno? Jaký život je mi předurčen?

doba výkladu: 25 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 63 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

CO JE ŠPATNĚ, PROČ MĚ OSUD TRESTÁ? - 400 kč (17 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co jsem udělal v minulém životě špatného?  Jak jsem se choval k lásce a partnerům? Jak jsem zacházel s majetkem a penězi? Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem? Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty?  Jak to mohu v tomto životě napravit? Co se po mně žádá v tomto životě? Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba výkladu: 40 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 100 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ - 400 kč (17 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

můj současný život -  Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední? Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel? Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života? Jaký byl nejdůležitější problém minulého života? Jakým způsobem ho mám vyřešit, jaké možnosti k tomu mám? Čemu musím porozumět, abych naplnil poslání tohoto vtělení? Jaké bude mé budoucí vtělení?

doba výkladu: 40 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 100 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMA OSOBNÍ - 600 kč (26 €)

Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku, zdraví, práci a další oblasti. 

doba výkladu: 1 hodina

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 150 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMA PARTNERSKÁ - 600 kč (26 €)

Jste si jako partneři souzeni? Co spolu máte vykonat a co překonat? Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? Proč jste spolu? Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu.

doba výkladu: 1 hodina

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 150 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMA PRACOVNÍ - 350 kč (15 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení? Čemu jsem se věnoval v minulém životě? Mám v této práci pokračovat? Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání? Jakým směrem se mám vydat? Co mi přinese, když naplním svůj pracovní úkol? Jak dosáhnu naplnění karmického dluhu? 

doba výkladu: 35 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 88 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY - 300 kč (13 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakým problémem se budu nyní zabývat? Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života? Proč tomu tak je?  Co mám nyní pochopit? Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života? Dokážu tuto karmu uzavřít? 

doba výkladu: 30 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 75 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMA RODINNÁ - 600 kč (26 €)

Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího.

doba výkladu: 1 hodina

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 150 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMICKÁ NIT - 450 kč (20 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života - činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci - postoje a emoce vyžadované v této lekci - test, kterým jsem prošel v minulém životě - test, kterým zatím procházím - činnosti požadované k vyřešení karmického dluhu - postoje a emoce požadované k vyřešení karmického dluhu - karmický dluh v tomto životě - karmický dar

doba výkladu: 45 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 113 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMICKÉ PARTNERSTVÍ - 1000 kč (43 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů? Kým jsem byl v minulém životě? Kým byl partner v minulém životě? Jaký vztah mezi námi byl? Byl jsem šťastný? Byl partner šťastný? Jaké povolání jsem vykonával? Jaké povolání vykonával partner? Jaké jsme měli společné radosti? Jaké jsme měli společné starosti? Jakými nemocemi jsem trpěl? Jakými nemoci trpěl partner? Jak jsem zemřel? Jak zemřel partner? Známe naše děti z minulého života? Jaký vztah k nám měli naše děti? Známe své rodiče z minulého života? Jaký vztah k nám měli naši rodiče? Čím si musíme společně projít, jaká je naše společná karma? Závěr, aneb má náš vztah hlubší smysl?

doba výkladu: 100 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 250 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMICKÉ POUTO - 450 kč (20 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Nejdůležitější lekce současného života. V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě? Jak se mám postavit k současnému životu? Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě? Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě? Co mám udělat, abych naplnil svůj osud? Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života? Jakou karmu si nyní vytvářím? Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

doba výkladu: 45 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 113 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

KARMICKÉ ZHODNOCENÍ - 450 kč (20 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat. - osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu - vhodná práce pro mě, jak k ní dojít - finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit - zdraví a jeho minulý dopad na současný život - partnerství, partneři - vztahy rodinné - vztahy ostatní - majetek

doba výkladu: 45 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 113 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

MINULÉ ŽIVOTY - 400 kč (17 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaká je má osobnost? Co mě ovlivnilo z minulých životů? Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít? Co se stalo v minulém životě? Jaké překážky jsem řešil v minulém životě? Jaké překážky jsem si přinesl do současného života a jak je překonat? Co mám pochopit, abych svou karmu uzavřel? Jaký bude můj příští život?

doba výkladu: 40 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 100 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

MISTROVSKÁ KARMA - 500 kč (22 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je účel současného života? Jakou výzvu mi připraví současný život? Jaký talent jsem dostat do vínku?  Jaký bude výsledek současného života? Jaký byl účel minulého života? Jaké překážky jsem překonával v minulém životě? Jaký byl výsledek minulého života? Jaké okolnosti obklopují konec minulého života? Život mezi životy, co zasahuje do současného života? Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

doba výkladu: 50 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 125 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

NEJVYŠŠÍ KARMA - 450 kč (20 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co se po mně žádá v současném životě? Co nesmím v žádném případě obejít? Jakými talenty disponuji? Jaký budu mít tento život? Co se po mně žádalo v minulém životě? Co jsem musel překonat v minulém životě? Jaký byl můj minulý život? Jakým způsobem jsem zemřel v minulém životě? Jak mě tato smrt ovlivňuje v tomto životě?

doba výkladu: 45 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 113 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA - 500 kč (22 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak starou duši mám? Co jsem vykonával za profesi? Jaký člověk jsem byl? Měl jsem někdy nějaké významné postavení? Měl jsem děti? V jakých dobách jsem žil? Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? Působí na můj život rodinná karma? Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba výkladu: 50 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 125 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA - 

850 kč (37 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co si přináším z minulého života za schopnosti? Jak jich mám využít v tomto životě? Musím se je znovu učit, nebo je již v současnosti dobře rozvíjím? Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc? Budu mít tyto schopnosti také v životě příštím? Jaké chyby jsem dělal v minulém životě v lásce a vztazích? Mám vyřešenou lásku z minulého života, nebo ji mám teprve vyřešit? S jakým nastavením lásky vstoupím do života příštího? Jak jsem hospodařil s penězi v minulém životě? Měl jsem jich mnoho nebo málo? Případně jak jsem s nimi nakládal? Mám si vzít ponaučení s hospodařením financí z minulého života? S jakým hospodařením vstoupím do života příštího? Jaké zaměstnání jsem vykonával v minulém životě? Co jsem si z této zkušenosti přinesl do tohoto života? Jaké nemoci mě trápily v minulém životě?  Jak se těmto nemocem vyhnout v tomto životě? Co dělám v tomto životě špatně?

doba výkladu: 85 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 213 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

PŘEVTĚLENÍ  - 700 kč (30 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Kým jsem byl v minulém životě? Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku? Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí? Jaké povolání jsem vykonával? Na jaké společenské pozici jsem byl? Co jsem musel řešit za starosti? Byl jsem uznávaný? Jak jsem na tom byl po zdravotní svého současného partnera z minulého života? Jaký jsme spolu měli vztah? Znám své rodiče z minulého života? Jaký jsme spolu měli vztah? Co musím pochopit v tomto životě, co mám udělat? Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 70 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 175 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

REINKARNACE - 750 kč (33 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Kdo jsem byl v minulém životě? Žil jsem v manželství? Byl jsem šťastný? Jaký druh práce jsem vykonával? Byl jsem ctihodný člověk? Jaké problémy jsem řešil? Byl jsem slavný? Bylo mé zdraví dobré v průběhu minulého života? Jak jsem zemřel? Měl jsem duchovního spřízněnce? Znám svou současnou lásku z minulého života? Byl jsem spojen se svými současnými rodiči? Jsou ostatní členové rodiny z mého minulého života? Co se potřebuji naučit v tomto životě? Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 75 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 188 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA - 550 kč (24 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Kdo jsem byl v minulém životě? Co jsem řešil v minulém životě? Na kom jsem byl závislý? Co se stalo před mou smrtí? Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené? Co jsem si vybral před svým narozením za život? Jak na mě pohlíželi ostatní? Jakými úskalími jsem procházel?

PŘEVTĚLENÍ

Co jsem si již vyřešil? Jaké omyly opakuji? Jaké chyby dělám? Co bych měl dělat?

doba výkladu: 55 minut

provedení: do 21 dnů

posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete express do 3 dnů, pak s příplatkem 138 kč

v rubrice: OBJEDNÁNÍ A PLATBA (v menu na úvodní straně) najdete instrukce pro objednání i platbu

Denisa Marie 

legatus angelus

♥♥♥♥♥

telefon + whatsapp:

+420 728 894 181

angeldenca@email.cz

♥♥♥♥♥

narodila jsem se 

ve znamení Štíra, 

s ascendentem ve Lvu, 

8. listopadu 1974, 

15 minut před půlnocí 

v lázeňském městě

Teplice v Čechách