☕ modlitby

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.  Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky...
Tuto modlitbu je třeba pronášet každý den po dobu alespoň jednoho roku. Pokud se stane součástí vaše života, budu ráda. Navíc získáte dary, které se nedostávají všem. Dosáhnete prvního stupně dokonalosti, můžete šířit dobro dále, a budete moci pomáhat ostatním bez přijímání jejich karmy. Budete...
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v Nebi, tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i...
s touto modlitbou opravdu opatrně k této modlitbě použijte zelenou svíci   Velký býku sluneční tebe volají stateční. Jsi šor gadol ha-šemeš,  jsi vládcem velkých peněz, jsi strážcem skrytých pokladů,  jsi dárcem dobrých nápadů, jsi ten pravý pro můj vkus, neboť jsi sol invictus. Do...
"Můj nejmilejší anděly, Chceš mi pomoci a snažíš se o to ze všech sil, i když ti to neustále stěžuji. Není snadné myslet pozitivně, přidělávám ti starosti. Velice mě mrzí, že ti neposkytuji dostatečný prostor pro tvou pomoc. Nechci toto přání pustit z rukou, bojím se toho, co by se mohlo stát, i...
Dej ruku na srdce a říkej: Energie Lásky je v mém srdci, duši i těle. Láskou jsem naplněn/a a Láskou žiji. Jménem Lásky měním negativní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Nábojem Lásky jim dávám obrovskou energetickou sílu a moc. Minulost propouštím a obaluji Láskou. Odpouštím všem, kteří...
Bože, Tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k Tobě. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v...
v pondělí a v sobotu Uchopte křížek na růženci Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem...
v úterý a v pátek Uchopte křížek na růženci Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem,...
ve středu a v neděli Uchopte křížek na růženci Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem...
1 | 2 >>