☕ andělská poselství

Ptáci odjakživa byli poslové andělů, a špaček není výjimkou. Každý ptačí druh s sebou nese určité poselství od andělů, probereme si tedy nyní špačka, který může se nám usadit na zahradě nebo u našich domovů.  Špačkové jsou velice užiteční ptáčkové, z pohledu výskytu na zahradě, v blízkosti...
Straka objevuje se v místech u hřbitovů nebo tam, kde zemřelo více lidí. Většina lidí spojí si jí se zloději, však se také říká "straka zlodějka", ale tak tomu není. Nepoukazuje na zloděje, je poslem zemřelých duší, je spojkou mezi světem živých a světem mrtvých. Pokud usadí se ve vaší blízkosti,...
Tohoto tvorečka se každý bojí, a většinou neoprávněně. I jí nám posílají andílci, když potřebujeme od nich pomoci.  Přitom nám přináší andělskou ochranu, vůli něco ve svém životě změnit, postavit se svému strachu. Pokud zabloudí do našeho domova, není něco u  nás doma v pořádku, nebo se k...
Sojku "bonzačku" známe všichni z Krkonošských pohádek. Není to však ptáček, který by na nás žaloval andělům, je k nám poslán jako varování. Pokud se v našem prostoru objeví nepřátelé, pak sojka také zavítá k nám. Aby nás před nimi nebo jejich úmysly varovala. Pokud naši nepřátelé nepředstavují pro...
Tento krásný noční motýl vzbuzuje po staletí obavy. Není třeba se ho však bát, je poslem blížící se budoucnosti. Stačí jen porozumět jeho zjevení. Možná za to může právě lebka na jeho kresbě, ale lebka sloužila od pradávna jako ochrana před černou magií, vložená do pokladnice pak zvěstovala příchod...
Rehek přináší k nám rozvoj našeho podvědomí, uvědomujeme si spoustu věcí, uzavíráme staré záležitosti a pouštíme se novými cestami. Možná nevíme, jaké budou, ale máme mnoho energie, která nám v této cestě pomáhá. Uzavíráme svou minulost, a míříme do přítomnosti a budoucnosti. Prolíná se svět...
Netopýr vzbuzuje v mnoha lidech obavy. Chápou ho jako posla zla. Už od dávných časů to tak bylo. Jen málo národů pochopilo skutečné poselství tohoto krásného tvora.  Ten, komu se na domě "uhnízdí" netopýr, měl by se spíše radovat. I tento tvoreček je poslem andělů, i když peří jako jejich...
Labuť přináší celoživotní lásku. Pokud přijde až k vám, nebo ji spatříte na své zahradě, čekají vás krásné chvíle  i krásná vyznání lásky. Vnáší do vztahu mír a pohodu, rozdmýchává lásku v srdcích, vnáší do lásky čistotu a touhu. Přináší porozumění. Objevila se u vás, byste lásce věnovali...
Posílají-li nám andělé kosa, pak máme se zaměřit na svůj osud, na své pozemské poselství. Hledat ho a najít. Každý z nás má svou cestu na tomto světě, své poslání, a je třeba více naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ten nás vede po naší cestě, někdy klikaté a trnité, někdy rovné oseté růžemi. Přináší...
Usazení hrdličky v blízkosti domova je vždy dobrým znamením. Hrdličky přilétají v páru a rozprostírají nebeskou lásku kolem celého domu, tedy nejen okolo lidí v domě. I dům potřebuje lásku, aby v něm lidé byli šťastni, a pokud ji dostává, nejen, že se v blízkosti usadí pár hrdliček, ale také tam...
1 | 2 >>